BËHU PJESË

Të gjithë zejtarët kanë mundësinë të paraqesin shërbimet dhe produktet e tyre në këtë faqe.

Platforma ofron një përmbledhje të shpejtë të shërbimeve dhe produkteve që artizanët ofrojnë në rajon.

BËHU PJESË

Të gjithë zejtarët kanë mundësinë të paraqesin shërbimet dhe produktet e tyre në këtë faqe.

Platforma ofron një përmbledhje të shpejtë të shërbimeve dhe produkteve që artizanët ofrojnë në rajon.

Gjej një mjeshtër

Zgjidhni midis kategorive zejtarin që ju nevojitet

Zejtaria në rajon

Regjistrimet e fundit

Rrobaqepëse

Tiranë

Mobilier

Tiranë

Orëndreqës

Tiranë

Këpucar

Tiranë